wtorek, 13 listopada 2012

Systemd i journal - polecenia

Archlinux przeszedł na nowy menedżer uruchamiania systemd, o czym pisałem poprzednio. W związku z tym zmienia się również domyślny sposób zarządzania usługami, jak i mechanizm logowania zdarzeń systemowych. Poniżej lista przydatnych poleceń.

Systemctl

 • $ systemctl start/stop/retsart vftpd.service - uruchomienie/zatrzymanie/restart usługi
 • $ systemctl enable/disable vftpd.service - włączenie/wyłączenie uruchamiania usługi podczas startu systemu
 • $ systemctl enable/disable sshd.socket - włączenie/wyłączenie uruchamiania usługi na żądanie
 • $ systemctl list-units --type=target - pokaż "usługi" typu target
 • $ systemctl isolate multi-user.target - uruchom podany "stan", zatrzymując inne; odpowiednik zmieniania poziomów (runlevel)
Szczegóły w manualu i na stronie projektu.

Journalctl

 • $ journalctl --b - log z bieżącego uruchomienia systemu
 • $ journalctl -n100 - pokaż ostatnie 100 wpisów
 • $ journalctl -u NetworkManager - pokaż logi dotyczące podanej "usługi"
Szczegóły w manualu i na stronie projektu.

Problemy z uruchomieniem

Po uruchomieniu się Gruba wciskamy "e" i w linii rozpoczynającej się od "linux" dodajemy jako parametr startowy jądra: systemd.unit=recovery.target lub w ostateczności: systemd.unit=emergency.target.

wtorek, 6 listopada 2012

Czysty systemd

Od 4.11.2012 domyślnym mechanizmem uruchamiania Archa jest systemd, a to oznacza, że podczas aktualizacji pakietów, np. w Bridge'u, należy pamiętać o kilku rzeczach. Przypomnijmy.

1) Ustawienia systemowe w plikach:
 • /etc/locale.conf
 • /etc/locale.gen
 • /etc/hostname
 • /etc/hosts
 • /etc/adjtime
 • /etc/vconsole.conf
 • /etc/environment
2) Usunięcie wsparcia dla initscripts, instalacja pakietu kompatybilności, usunięcie poprzedniego pliku konfiguracji systemu, pełna aktualizacja systemu:
 • pacman -R sysvinit initscripts
 • pacman -S systemd-sysvcompat
 • rm /etc/rc.conf
 • pacman -Syu
3) Ustawienie domyślnego poziomu (targetu) uruchamiania oraz domyślnie uruchamianych usług, np.:
 • systemctl enable graphical.target
 • systemctl enable lxdm.service
 • systemctl enable NetworkManager.service
4) Zmiana sposobu uruchamiania środowiska graficznego, np. XFCE w Bridge'u, co wymaga nowej zawartości pliku ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ]; then
 for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/*; do
  [ -x "$f" ] && . "$f"
 done
 unset f
fi

exec startxfce4

Po wykonaniu tych czynności wykonujemy restart, a system powinien wykorzystać już czysty systemd.